„Какво са за българите Будителите“

На 26.10.2017г. К. Зидарова – библиотекар в училището, проведе с учениците от IIIб клас урок на тема „Какво са за българите Будителите“.