Иновативен урок с учениците от V б клас -„Безопасен Интернет“

На 19.02.2018 г., като поредно събитие от инициативата за безопасна работа в Интернет, в нашето училище се проведе урок-игра с учениците от Vб клас организиран от г-жа Николина Данова. Събитието започна с презентация за рисковете, които крие онлайн пространството и дискусия за начините да ги избегнем спазвайки правилата за работа в Интернет.

Участниците бяха разделени в четири отбора, които трябваше да изпълнят задания изискващи познания за компютрите, Интернет, безопасността на работа в мрежата, както и умения за динамичен дебат, творческо и логическо мислене, решаване на кръстословица, рисуване, работа в екип и правилно разпределяне на задачите между членовете му. Всички ученици се забавляваха и получиха не само награди, но и удовлетворение от добре свършената работа.

Гости на събитието бяха г-жа Арсенова и г-жа Генчева.