Списък на учебници и издателства

Учебници по АЕ горен курс са на изд.Express Publishing

8 a, б, в – Legacy level A1

9 а, б – Legacy level B1.part 1

9 в – Legacy level B1.1

10 a, б – Legacy level B1.part 2

10 в – Legacy level B1.part1

11 класове довършват започнатите учебници(без 11б) и продължават по:

11 а, б – Legacy level B2

11 в ,г – Legacy level B1.part2

12 класове – продължават по започнатите учебници.

Математика

8 клас – изд. Архимед, автор: Здравка Паскалева

9 клас – изд. Анубис, автор: Теодосий Витанов

10 клас – изд. Анубис, автор: Теодосий Витанов

11 клас – изд. Архимед, автор: Райна Алашка

История и цивилизации

VIII в клас – История и цивилизации – изд. „Даниела Убенова“ автор: Костадин Грозев

IX а, б клас  – История и цивилизации – изд. „Анубис“, автор: Христо Матанов

IX в клас  – История и цивилизации – изд. „Даниела Убенова“, автор: Костадин Грозев

X  клас  – История и цивилизации – изд. „Домино“, автор: Людмил Спасов

XI  клас профилирана подготовка  – История и цивилизации – изд. „Просвета“, автори: Борислав Гаврилов, Теодор Леков

XII  клас – История и цивилизация – изд. „Просвета“, автори: Васил Гюзелев, Иван Стоянов

Химия

8 клас – „Булвест2000“

9 клас -„Булвест2000“

1 0клас -„Булвест2000“

Физика 

8 клас -„Санпро“

9 клас-„Санпро“

10 клас-„Булвест2000“

Биология

8 клас-„Анубис“

9 клас-„Анубис“

10 клас-„Анубис“

Учебници 8 клас, електронна търговия:

Бизнескомуникации, издателство Мартилен, Емилия Шаренска, Милка Ризова.

Предприемачество, издателство Мартилен, Кирил Тодоров.

Учебници по география за 2020/2021 уч. год.

8 в клас – учебник за 8 клас, издателство „Архимед“, автори: Марин Русев и колектив;

9 а, б клас – учебник за 8  и 9 клас, издателство „Архимед“, автори: Марин Русев и колектив;

/първи срок се изучава учебник за 8. клас, а втори срок-за 9. клас;

9 в клас – учебник за 9 клас, издателство „Архимед“, автори: Марин Русев и колектив;

10 а, б, в – учебник за 10 клас, издателство „Архимед“, автори: Марин Русев и колектив, издаден 2019 или 2020 г.;

11 г клас Профилирана подготовка – Учебници за Профилирана подготовка 11 клас,

I модул изд. „Клет“, автори Румен Пенин и колектив,

 II , IIIIV модул изд. „Просвета“, автори- Стела Дерменджиева и колектив.

Философия

8 клас, Философия, изд. “ Педагог 6″

9 клас, Философия, изд. “ Педагог 6″

10 клас, Философия, изд. „Просвета“

Свят и личност

12 клас, изд. Просвета

Учителите ще ви уведомят за останалите учебници.