Инициативи по предприемачество

Pt

 

Учениците от VIII б клас, вдъхновени от наученото по Предприемачество, подготвиха речник с качествата, които трябва да притежава успешния предприемач, а учениците от  X а клас изработиха табло по повод  професионалния празник на икономистите и запознаха съучениците си с професии, които изискват тази квалификация.