Важно съобщение за приема след седми клас!

Записването на приетите ученици на трети етап на класиране е от 01 до 02 август 2023 г. (включително) от 7:30 до 16:00 часа, в учителската стая на училището.