На 12.09.2023г. от 18:00 ч. ще се проведе родителска среща за всички класове.