На 2.IV.2017г. се проведе литературен следобед в библиотеката с ученици от V и VI клас, посветен на Световния ден на детската книга. Габриела Начева от VIб клас, Филиз Палаз и Василена Димитрова от Vб клас подариха на библиотеката плакат изработен от тях.

    Филиз и Пламена Стойнова изиграха сценка посветена на Пролетта, чийто автор е Филиз.