Учениците от IIIа и IVб клас под ръководството на г-жа Благоева и г-жа Христозова взеха активно участие в Седмицата на гората.  На 04.04.2017г. те засадиха дървета и участваха в почистването на Апостоловата гора.  Мероприятието с мото „Гората е живот“ беше организирано от  Държавно горско стопанство – Карлово. Лесовъдите направиха демонстрация  и обясниха на децата важните моменти при засаждане на едно дръвче, а те с радост им помагаха. По време на акцията, бяха поставени и къщички за птици по дърветата. Директорът на ДГС – Карлово Златко Кличев приветства младите ентусиасти за желанието им да участват в залесяването. Заедно с работата по засаждането на новите фиданки децата научиха и много други важни неща – как да опазват горите и как да се грижат за тях.

В събитието се включиха заместник-кметът на Община Карлово Антон Минев и председателят на Общински съвет Карлово Теодор Шойлеков, които поздравиха всички участници и пожелаха на децата, да запазят любовта си към природата. Събитието беше отбелязано с репортаж по БТВ.