По повод „Денят на Земята“ – 22 април, в нашето училище бе проведен открит урок от учениците от ХIа клас, посещаващи група „Пътуващо училище“ по проект „Твоят час“, с ръководител г-жа Писачева. Урокът бе под надслов „Ден на Земята – Защо само ЕДИН ДЕН?!!“. Гости бяха децата от четвъртите класове, които се запознаха с основните видове защитени територии в България и наблюдаваха презентации за трите национални парка в нашата страна – НП „Централен Балкан“, НП „Рила“ и НП „Пирин“. Урокът завърши с въпроси от наблюдаваните компютърни проекти, на които малките гости отговориха безгрешно. Водещи бяха Милена Мяховска и Жанет Трифонова.