На 14.02.2018 г. беше проведен открит урок с учениците от XI а клас, под ръководството на г-жа Таушанова. Той е едно от мероприятията включени в дните за безопасен Интернет, който се организират в училището ни. Чрез представената презентация, учениците си припомниха най-важните правила, които трябва да спазват за да са защитени  в мрежата. Те стигнаха до заключението, че виртуалното пространство има своите положителни и отрицателни страни, но ние сме тези, които сме в състояние да балансираме ползите и негативите.