На 19.02.2018 г. във Военен клуб гр. Карлово, учениците от СУ „Христо Проданов“, проведоха вечер посветена на Васил Левски под наслов „Апостола – близък и далечен“.

 Вечерта откри г-жа Маринова, директор на училището. Между гостите на събитието бяха: зам. кмета на Община Карлово г-н Минев, г-н Гилев – председател на Обществения съвет, г-жа Манчева – директор на СУ „Васил Левски“ – Карлово, г-жа Ненчева – народен представител, настоящи и бивши преподаватели, родители и граждани на Карлово.

Г-жа Ненчева поздрави организаторите и участниците със следните думи: „Всеотдайната работа на колегите и старанието на децата затвърди виждането ми, че подвигът и величието на Апостола е дълбоко пропит в съзнанието и живота на всяко карловско дете, на всеки карловски ученик.“

Изказваме сърдечна благодарност на всички участници и на организаторите г-жа Минева, г-жа Гугушева и г-жа Славова. Събитието беше публична изява на клубовете: „Език мой, приятел мой“, „Краезнание“ и „Мултимедийна работилница“ по проекта „Твоят час“.