Първокласниците показаха завидни знания и умения, като представиха своите проекти за 3 март. Класният ръководител г-жа Христозова благодари на родителите за оказаното съдействие в екипната дейност  по проект „Твоят час“.