Идеите на Васил Левски като завети и тяхната

 непреходност за нашето съвремие и бъдещия свят

“Човече, трябва да работиш за народа

си и всичко да жертвуваш.“

В. Левски

Всяка нация има своите върхове, всеки народ има своя герой, който прекрачва границите на времето. За нас, българите – това е Левски. Той е безкраен като Родината, той не принадлежи на едно поколение или на една епоха. Той влиза в нашето съзнание с първите уроци по родолюбие, съпровожда ни като светъл образ през целия ни живот и ни надживява, върви пред нас в необятното бъдеще. Един герой, който тръгна към бесилото с идеала за чиста и свята република, един пророк, който пръв издигна знамето, в цветовете на което живее безсмъртният подвиг на хилядите паднали за тържеството на свободата и равенството. Знамето, което днес сме признали да носим ние, да го носим свято и чисто.

За да прочетете още за събитието щракнете тук