Всяка година учениците в СУ „Христо Проданов“ – гр. Карлово отбелязват Световния ден за противодействие на училищния тормоз (деня на розовата фланелка) с разнообразни инициативи. Още в 7:15 ч. на 27.02.2019 г. (последната сряда на февруари, когато целият свят казва „НЕ“ на тормоза), първите доброволци се появиха на сцената, готови за действие! Те взеха по един плик с розови лентички, осигурени от МКБППМН, които предстоеше да вържат на ръцете на всички ученици и учители.

Пожелалите да участват в розовата еуфория активисти се разделиха на три групи – при централния вход на училището, при северния вход и до стълбището на първия етаж. Това позволи да бъдат обхванати всички влизащи в сградата в периода до започването на първия учебен час.

Повече информация за събитието тук