На последната сбирка на Ученическия съвет към СУ „Христо Проданов“ ученик, който бе забелязал счупено стъкло в ЦНСТ, предложи да съберем пари, за да подпомогнем децата от дома, намиращ се в района на училището ни. Присъстващите на сбирката председатели на 12 паралелки одобриха решението. Само за една седмица от пет класа бяха събрани 75 лева, които с Катя Данова (11.в) предадохме на ръководителката на дома. Тя ни връчи грамота за дарение, тефтерчета и картичка и благодари за грижата към децата.

Нека благодарим на учениците от VI а, VII а, VIII б, IX б и X б клас, класните им ръководители и членовете на Ученическия съвет Виктория Ранкова, Иван Стефанов, Габриела Колева, Николай Иванов и Иван Караиванов за скоростно проведената благотворителна акция! Нека и през новата година да осъществяват идеите си все така бързо и с плам!