На 15.09.2020 г. /вторник/ от 9:00 часа в двора на СУ „Христо Проданов“ ще се открие новата учебна 2020/2021 година. Присъстват САМО УЧЕНИЦИ от випуските I, V и VIII клас. Те следва да се явят в двора на училището в 8:30 часа. След откриването учениците от I, V, и VIII клас влизат в класните стаи за час на класа.

Учениците от останалите класове влизат по график в класните си стаи за провеждане на час на класа /30 мин./, както следва:

II, III, IV, VI и VII клас от 10:00 часа. След напускането на випуска класните стаи се проветряват и дезинфекцират.

IX, X, XI и XII клас от 11:00 часа. След напускането на випуска класните стаи се проветряват и дезинфекцират.

Всеки класен ръководител в часа на класа ще запознае срещу подпис учениците с инструктаж във връзка със ситуацията на COVID-19, ще предостави седмичното разписание и ще даде на учениците общи указания за работа през новата учебна година.

Напомняме на всички ученици, че в сградата на СУ „Христо Проданов“ ще се влиза с маски, които могат да се свалят в класната стая.

Ръководството на СУ “Христо Проданов“ отправя призив към всички родители за първия учебен ден да засвидетелстват уважението си към учителите на своите деца не по традиционния, всеобщоприет досега начин чрез поднасяне на цветя, а чрез материали, подпомагащи учебния процес /ксерокс хартия и други консумативи/ или чрез средства, свързани със спазването на противоепидемичните мерки /дезинфектанти, препарати за почистване и дезинфекция / или друго по тяхна преценка.

Помощта Ви, в тези трудни за училището времена, ще бъде глътка въздух за всички нас и доказателство за това, че човешката доброта е безгранична, безкористна, ключ към всяко човешко същество и може да твори чудеса.