Заповед на основание чл.259, ал.1 от ЗПУО, във връзка със Заповед №РД-01-52/26.01.2021г., Заповед №РД-01-51/26.01.2021г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-290/ 29.01.2021 г на Министъра на образованието и науката