Видеоматериал: karlovo.tv

izlovba_2015

   На 15.04.2015г. в 17:30 ч. се откри изложбата посветена на 30 години от създаването на СОУ „Христо Проданов“. Г-жа Маринова откри мероприятието, което включваше най-въздействащите творби на наши ученици през годините. Вокалната  група към училището с ръководител г-жа Цонка Манолова поздрави присъстващите.