adrean_Spelling Bee tanq_Spelling Bee

 

   На 18 .04.2015г. , Адреан Маринов от 7кл. и Таня Чулова от 6кл. взеха участие в регионалния кръг на състезанието по английски език Spelling Bee , който се проведе в гр.Пловдив. Учениците получиха грамоти и книги на английски език. Тази година  наши ученици участваха в множество състезания по английски език и постигнаха завидни успехи. Пожелаваме им още много успешни участия!