pa1 pa2

     На  25 ноември, екип от специалисти на ЦОП и ДЦДУ Карлово посетиха класове от начален курс на СОУ “ Христо Проданов“ гр. Карлово и изнесоха лекция, която е част от Националната кампания на СОНИК СТАРТ – ТОЛЕРАНТНОСТ “ Равни под слънцето“, на тема Агресията при децата в начален курс в училище. Срещата с децата премина под формата на беседа, мултимедийно представяне и ролеви игри, които обхващат една от най-наболелите сред децата теми, а именно Агресията и агресивното поведение.