Библиотека

Тук всеки читател може да намери както полезна за учебния процес литература, така и забавни и развлекателни четива.

Изкуствена стена за скално катерене

 

   СУ „Христо Проданов“ е едно от малкото училища в страната, притежаващи стена за скално катерене и необходимото оборудване.

Мултимедийни компютърни кабинети

мултимедиен кабинет

 Часовете по информационни технологии и информатика  се провеждат в шест мултимедийни компютърни кабинети.