e-mail: info-1601302@edu.mon.bg; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

You are browsing the archive for МТБ Архиви - СУ "Христо Проданов" гр. КАРЛОВО.

Тук всеки читател може да намери както полезна за учебния процес литература, така и забавни и развлекателни четива.

     СУ „Христо Проданов“ е едно от малкото училища в страната, притежаващи стена за скално катерене и необходимото оборудване.

 Часовете по информационни технологии и информатика  се провеждат в шест мултимедийни компютърни кабинети.