e-mail: sou_prodanov@abv.bg, sou_prodanov@sou-prodanov.com; гр. Карлово, ул. " Генерал Скобелев" № 8; тел: 0335/9-67-71; мобилен: 0876266939

You are browsing the archive for съобщения Архиви - СУ "Христо Проданов" гр. КАРЛОВО.

Заповед за организацията на учебния процес след 24.11.2021 г.

От 02.11.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия за всички ученици от I до XII клас в училищата в Община Карлово поради достигната 14-дневна заболяемост над 750 на 100 000 население в изпълнение на Заповед № РД -01-856/19.10.2021 г. на МЗ и т.3 от Заповед № РД 09-3596 от 20.10.2021 г. на МОН, до намаляване […]

На 11 и 12 октомври 2021 година от 18:00 часа в училище ще се проведе родителска среща. Не се отнася за I, V и VIII клас. Присъствието на родителите е желателно.

Разписание на автобусите за учебната 2021/2022

Учебници за учебната 2021/ 2022 г. – Н. Иванова-Денева 8 клас- ФИЛОСОФИЯ- изд. ПЕДАГОГ 6 9 клас- ФИЛОСОФИЯ- изд. ПЕДАГОГ 6 10 клас- ФИЛОСОФИЯ- изд. ПРОСВЕТА 11 клас- ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – изд. ПЕДАГОГ 6 или изд. КЛЕТ/Анубис 12 клас- ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ – изд. ПЕДАГОГ 6 Учебниците можете да си ги закупите от предишните випуски или […]

На 8.09.2021 г. от 18:00 ч. в училището ни ще се проведе родителска среща за учениците записани в I, V и VIII клас. Присъствието на родителите е желателно.

Уважаеми родители, В началото сме на една много интересна нова учебна година, изпълнена с предизвикателства и  въпросителни. За да си спомняме за нея след време с усмивки, за да работим в духа на най-добрите традиции на нашето училище, за да постигнем общите си целите,  са необходими и задружните усилия на всички нас – ученици, учители […]

Учениците от 1 и 2 клас подават заявления: ИУЧ – математика и БЕЛ и ИИ/Музика – 3 часа ЦОУП Спортни дейности Учениците от 3 и 4 клас подават заявления: ИУЧ – математика и БЕЛ  – 2,5 часа ЦОУП Спортни дейности 5 клас – математика и БЕЛ – 2,5 часа 6 клас – математика и БЕЛ […]

Предстои актуализация.  

Заявления от родителите до класния ръководител и до директора за извиняване на отсъствия. Изтегли от тук.

Иновативните училища се утвърждават като модел на модерното училище, в което учениците да подобряват мотивацията си за учене, резултатите и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. СУ „Христо Проданов“ – Карлово работи по иновации в сферата на софтуерните и хардуерните науки и предприемачеството. Иновацията ни, въвеждане на […]

Съгласно постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в списъка на средищните детски градини  и училища МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ ПОСТАНОВИ: Чл. 5. За пътуващите деца и ученици до средищна детска градина и средищно училище се осигурява безплатен транспорт. Безплатен транспорт се осигурява и за всички други деца в задължителна предучилищна възраст и за учениците […]

Изтегляне [1.00 B]