Профил „Софтуерни и хардуерни науки“-2020/2021г.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Профилиращи предмети: Информатика и Информационни технологии

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по ИТ и Чужд език от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.

Прием за 2020/2021 учебна година

Има такова училище, в което обичта е закон, а доверието – средството, знанието – предизвикателство, а вярата – потребност, общуването – изкуство, а мечтите – реалност.

Има такова училище, от което да си част, е чест, където „нагоре“ означава винаги стремеж, а „напред“ – увереност, изпълнен дълг, успех.

Има такова училище – със звън на детска врява, с мирис на липа, с аромат на рози, със стъпки плахи, чисти към върха.

Има такова училище …

Средно училище „Христо Проданов“. Училището на вашите деца!

Училището ни предлага следните профили за обучение след 7 клас:

Професионална паралелка „Електронна търговия“;

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“;

Профил „Чужди езици“.

Специалност „Електронна търговия“- 2020/2021г.

Професионална паралелка Специалност „Електронна търговия“

Професия „Организатор интернет приложения“

Обща професионална подготовка: Информационни технологии, Икономически дисциплини

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по Математика от НВО и оценките по География и икономика и ИТ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки.

При подаване на документите е необходимо и медицинско свидетелство за тази паралелка.

 

 

 

 

 

Профил „Чужди езици“-2020/2021г.

Профил „Чужди езици“

Профилиращи предмети: Английски език и втори чужд език

Изпити: НВО по БЕЛ и Математика

Балообразуващи предмети:

Утроената оценка от НВО по БЕЛ, резултата по  Математика от НВО и оценките по ЧЕ и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала  в точки.