СУ „Христо Проданов“ – иновативно училище

Иновативните училища се утвърждават като модел на модерното училище, в което учениците да подобряват мотивацията си за учене, резултатите и критичното си мислене чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни програми. СУ „Христо Проданов“ – Карлово работи по иновации в сферата на софтуерните и хардуерните науки и предприемачеството.

Иновацията ни, въвеждане на ранно компютърно обучение, цели да подготви учениците за предизвикателствата на съвременния информационен свят. При обучението в начален и среден курс се използват иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението и образователната среда.

Другата иновация е „Предприемачеството – стратегия за успех“. Целта е успешна и качествена подготовка на учениците за придобиване на предприемачески умения, финансова грамотност, управление на лични финанси и собствен бизнес.

Иновативни мероприятия