Победи СПИН със знание

?????????????

     На 01.12.2015 година в СОУ „Христо Проданов“ бе отбелязан Световен ден за борба със СПИН.      В много класове бяха раздадени информативни материали относно СПИН-а. Бяха направени рекламни платна от учениците от 9 клас. Любомир Вълев 10б клас изготви презентация по темата, която ще бъде представяне пред ученици от нашето училище в близките дни. Всички инициативи са идея на Ученическия съвет на нашето училище, който работи с пълни обороти през новата учебна година.