Награждаване на първенците в Национално състезание, организирано от СБНУ

НСБУ_2016

  Повод за гордост е представянето на нашите ученици от начален курс в Национално състезание, организирано от сдружението на българските начални учители. За пореден път те доказаха своята отлична подготовка! На 17.05.2016г. Директорът на училището г-жа Маринова ги поздрави и ги награди. Тя им пожела още много бъдещи успехи по пътя на знанието и постигането на още престижни награди!