На 28 юни 2017 г в нашето училище се проведе открита лекция на тема  „Китайският модел и съвременното цивилизационно развитие“ с лектор доц. Марин Русев, председател на Асоциацията на професионалните географи и регионалисти в България. Срешата беше организираната от г-жа Писачева – секретар на секция Карлово към АПГР. Застъпени бяха интересни факти за икономическото развитие и живота в съвременен Китай. Доц. Русев отговори изчерпателно на въпросите на публиката и показа авторски фотографии от пътуването си до Азиатската държава. Срещата продължи със сбирка на членове на секция Карлово към АПГР, на която се поставиха и анализираха редица проблеми и актуални въпроси, свързани с училищната география в България.