Здравето не е просто отсъствие на болест. То е вътрешно усещане за радост и благополучие, което трябва да ни съпътства постоянно.

За да сме в синхрон с времето, за да не се дистанцираме и да бъдем по-различни от неговия повик и характеристики, ние, учениците от СУ „Христо Проданов“, на 29.10.2021 г. бяхме част от два, диаметрално противоположни по изпълнение на възложените ни задачи, отбора. Първият, да го наречем „Присъствените“, участвахме с плам, огромно желание и себераздаване в реални спортни занимания, в спортния ни празник. А другият отбор, да го наречем „Отсъстващите“, отбелязахме спортното събитие, изработвайки от вкъщи проекти на спортна тематика.

Проект на X б клас – класен ръководител г-жа М. Коклева

История на олимпийските игри

Проект на XII в клас – класен ръководител г-ца Н. Данова

Златните момичета – Токио 2020