Ние, учениците на СУ „Христо Проданов“, сме верни на традициите и носещи в сърцата си заветите на нашите будители, не останахме безучастни към общобългарския празник, в който ознаменуваме делото на българските просветители, книжовници и борци за национално освобождение, на будителите, на българския национален дух. Тях почетохме с проекти, които в своето съдържание възхваляват личностите, с делото на които са се съхранили през вековете духовните ценности и морала на нацията ни!

 

В клипа участваха: Елица Григорова – флейта, Мария Миланова – флейта. Изпълнители: Дария Гешева – 3 клас, Димитрия Танева – 3 клас, Никол Петкова – 3 клас, Ния Радева – 3 клас, Росица Василева – 3 клас, Елеонора Кръстева – 2 клас, Иванеса Недялкова – 2 клас, Йоана Кръстева – 2 клас, Николай Филчев – 2 клас, Сияна Петкова – 2 клас, Теодора Арменова – 2 клас, Християн Иванов – 2 клас.

Ръководител и автор на проекта: г-жа Ц. Манолова

Проекти за деня на народните будители:

III б клас – класен ръководител  г-жа Н. Кръстева, възпитател г-жа Р. Кажелянска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII а клас – класен ръководител г-жа В. Танчева

Първи Ноември. Ден на будителите

Народните будители

IX а клас – класен ръководител г-жа Т. Хубчева

Ден на народните будители

X в клас – класен ръководител г-жа М. Маринчешка

Първи ноември – Ден на народните будители

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI а клас – класен ръководител г-жа П. Писачева

Ден на народните будители